BHKristiansen

Det gyldne snitt

I det siste har jeg bevisst brukt det gyldne snitt teorien hvor alt balanseres rundt ratioen 1:1.618. Dette er et matematisk forhold som ofte dukker opp i naturen og det er brukt i kunsthistorien av kjente kunstere. Det baserer seg på at mennesker skal ha en tilbøylighet til å - bevisst eller ubevisst - gjenkjenne denne balansen i design, og derfor synes mange at et design “fungerer” bedre enn andre når det bruker dette prinsippet.

1 : 1.618

Det kalles også ofte for fibonacci kurven,men den baserer seg på å legge sammen et tall med det foregående, lik dette:

1 2 3 5 8 13 21 44 65 109 174

Fibonacci kurven bruker hele tall, derfor er den ikke helt tilfredstillende for bruk i design, men musikk er kjent for å nyttigjøre seg denne kurven.